Els pares

Els pares som la base de l'educació dels nostres nens,
i per això hem de col.laborar amb el Col.legi per aconsegur la millor educació possible pels nostres nens

14 de febr. 2014

Tema Auxiliar de Conversa Anglès - Sam - Financiació AMPA d'aquest servei

Ahir es va donar circular a tots els alumnes del col.legi al respecte de les accions que s'han fet respecte a aquest tema, i com implicarà a la resta.
És el moment d'explicar detalladament el tema des dels seus inicis, donat que es tracta d'un dels temes més complexes tractats fins ara per aquest AMPA

Plantejament inicial
Data: Inicis Novembre 2013
A la reunió del Consell Escolar es planteja la següent situació:
       - El col.legi no ha rebut encara la subvenció de la Generalitat corresponent als darrers mesos de l'any            anterior, i això està provocant tensions a la tresoreria del col.legi. Es parla de la necessitat de que els            pares paguin per poder matenir un dels nous serveis d'aquest any: la figura de l'auxiliar de conversa en          anglès. O, en tot cas, que l'AMPA el financii parcialment

Data:  21/11/13 Reunió representants AMPA
Per part de la Direcció, en resposta a les nostres preguntes, es planteja amb més detall el tema.
- El col.legi no ha regut la subvenció de la Generalitat
- En un inici estava previst poder fer front a la despesa del que s'ha de pagar per mantenir l'auxiliar de conversa, però en no rebre les subvencions no és possible
- El col.legi ha decidit augmentar les quotes mensual a tots els nens per poder fer front a aquesta despesa
- Es demana a l'AMPA si pot participar amb una part d'aquesta mensualitat
Des de l'AMPA es planteja que:
- No es considera correcte augmentar a tothom la quota
- Però també es considera necessari mantenir aquest servei pels nens
- Es planteja la possibilitat d'assumir des de l'AMPA, com a inversió o com a prèstec al col.legi fins que rebessin les subvencions, el cost total de la mensualitat de l'auxiliar de conversa fins a final de curs
- Parlant del tema, s'acorda seguir treballant per tancar els serrells de com tancar el tema

Data: Inicis Desembre 2013
Després d'un debat intern entre els representants, hi ha una runió amb el col.legi on es comunica la intenció de l'AMPA de:    - fer-se càrrec dels augments de les quotes dels associats fins a final de curs
                           - que quan arribin les subvencions al col.legi, els diners es tornaran a l'AMPA
Per la seva part, el col.legi ens comunica que es passaran rebuts als que no han pagat la quota de l'AMPA
Mentrestant es lliga el tema, l'AMPA es fa càrrec de la mensualitat de desembre

Data: 16/01/14 Reunió Representants
S'obre la possibilitat d'obtenir finançament de l'ajuntament per aquest tema, es farà reunió amb l'ajuntament al respecte
Mentrestant es passa comunicació a les famílies que no han pagat la quota de l'AMPA per que la facin efectiva
Mentrestant s'acaba amb tot això, l'AMPA també es fa càrrec de la mensualitat de gener

Data: 13/02/14 Reunió Representants
S'ha passat des del col.legi nota a tots els nens on s'indica que l'AMPA es fa càrrec de l'augment de quotes dels associats. A aquells que no han pagat se'ls ha passat un rebut de 10€ per desembre i gener, apart de l'augment de les quotes.
Des de l'AMPA es demana aclariment d'un punt concret:
- no s'espera rebre la subvenció? - donada la situació de la Generalitat amb els pagaments, no es preveu rebre els diners amb que es contaven fins ben entrat el curs següent. En principi hem d'abandonar la idea de plantejar el pagament com a prèstec i plantejar-lo com la inversió anual en el col.legi i en els nens.

Amb això, quedem que l'AMPA es farà càrrec de la mensualitat, i a aquells que no hagin pagat la quota de l'AMPA, quan paguin els 10€ inicials se'ls donarà la possibilitat de pagar els 30€ per família de l'AMPA

Per tant, la mensualitat, i per tant la docència de l'auxiliar de conversa d'anglès queda assegurada fins final de curs des de l'AMPA, ja que entenem que és una millora significativa i necessària en el projecte educatiu (com és potenciar l'aprenentatge de l'anglès), i que no ens podem permetre anar enrera en les millores que s'estan realitzant, mentre poguem assumir-ho


Resum Reunió Representants de l'AMPA, dijous 14/02/14

Ordre del dia

- Situació tema Auxiliar de conversa
- Reunió Ajuntament - AMPA
- Reunió Consell Escolar Municipal
- Preparació tríptic i blog
- Preparació Carnestoltes
- E-mails i queixes rebudes

Temes tractats
Situació tema Auxiliar de conversa
Es tracta d'un tema complex que ha anat evolucionant des del novembre de 2013 i que considerem que té suficient entitat per dedicar-li una entrada apart en aquest blog per tractar només aquest tema

Reunió Ajuntament - AMPA
Tema trànsit al carrer: -Explicació detallada de l'explicat a l'entrada del blog del dia 07/02/2014
                                  -En un termini curt de temps: senyalització nova, algun tipus de baden, pas de vianants
                                    i formació en seguretat vial a tots els nens del col.legi per part de la policia
                                  - A incloure en propers pressupostos (any vinent): reparació de l'estat de les voreres                                      al carrer al voltant de la porta

Tema auxiliar de conversa: - Es va demanar ajuda econòmica a l'ajuntament, que molt amablement declina                                              la possibilitat d'ajudes durant aquest curs perquè totes les partides del pressupost                                          ja estan compromeses
                                        - L'alcalde obre la possibilitat de cara al curs següent de demanar ajuda                                                       mitjançant un projecte presentat a l'ajuntament. Hi ha possibilitat d'aconseguir un                                           finançament parcial

Reunió Consell Escolar Municipal
- Implantació de mesures de Cardio-Protecció a totes les escoles de Canet. L'ajuntament es farà càrrec de posar un DEA (desfibrilador) a cada escola. També subvencionarà la formació del personal docent dels centres on es posi. Cal destacar que en aquest aspecte el Col.legi Santa Rosa de Lima ha estat pioner, i mitjançant la implicació de l'AMPA pagant el 50% del curs, la meitat dels docents (i algun pare) han rebut la formació de Suport Vital Bàsic i utilització del DEA, cosa que a les altres escoles no s'ha fet
- S'ha fet la licitació de la gestió del Palauet pels propers cinc anys a la Fundació Pere Tarrés
- L'Escola de Teixits de Punt i la Diputació estan en converses per cedir part de l'Escola a serveis de l'ajuntament, tipus escola d'adults, UNED, PAAU, ... i Vil.la-Flora passaria a ser espai per les associacions del poble
- Es preparen portes obertes als col.legis de canet. Al Col.legi Santa Rosa seran el dia 8 de març, de les 11:30h a les 13:30h. S'acorda actualitzar el Powerpoint presentació de les activitats de l'AMPA per si fós necessari aquell dia.

Preparació Tríptic i Blog
Tríptic -  s'acorda ajornar la seva edició fins a carnestoltes, i si cal fer-ho més extens que els anteriors
Blog - Un cop desbloquejats els temes que quedaven oberts, s'acorda donar a conèixer el blog com a canal d'informació. S'han posat dos cartells al pati amb el link del blog
S'acorda fer apunt a l'agenda dels nens per que vegin el blog
Apart, s'ha de parlar amb la Mireia (que gestiona la web del col.legi) per que inclogui una entrada i un link al blog de l'AMPA

Preparació Carnestoltes
Tenim cotxe (Nissan Patrol) + remolc
Tenim la idea de fer: - una xemeneia de la que surt fum (màquina de fum) pels disfressats d'escura-xemeneies
                                - una olla de la que surten bombolles (màquina de bombolles de sabó) pels cuiners
                                - un gran quadre a mig pintar pels disfressats de pintors
Es comprarà detall per la persona que ens deixa l'equip de música


La propera reunió serà el proper dia 20/03/14

7 de febr. 2014

Reunió amb l'alcalde - Previsió Accions Tema Trànsit

Avui, dia 6, una representació de l'AMPA (la presidenta y el vicepresident) se ha reunit amb l'alcalde per tractar els diferents temes oberts, entre ells el tema del Trànsit.

Tal i com van avançar, s'ha demanat a l'ajuntament que, si no és possible tancar el carrer a les hores d'entrada i sortida del col·legi, que es millori i es modifiqui l'entorn per evitar possibles problemes.
Per això, li hem comunicat les nostres propostes per la zona (detallades a l'entrada anterior)

Les nostres propostes han estat amablement rebudes i es realitzaran algunes modificacions atenent a aquestes: estudiaran les accions a fer, com posar algun pas de vianants a l'entrada del col·legi, la instal·lació d'un baden just a l'entrada per evitar que els cotxes passin per allà sense tenir cura, o la col.locació d'una nova senyalització de la zona amb més cura que l'actual

Us anirem informant de l'evolució del tema, segons ens arribin notícies a nosaltres