Els pares

Els pares som la base de l'educació dels nostres nens,
i per això hem de col.laborar amb el Col.legi per aconsegur la millor educació possible pels nostres nens

21 de maig 2014

Nou Projecte a nivell FEDAC - AIP - Tallers per la Captació d'Idees

Des del Col.legi (els profesors Pere i Glòria) s'està portant a terme un nou projecte
En aquest projecte es volen captar idees per nous projectes a partir de l'any que vé.
Es treballarà en grups d'alumnes, de docents, i de familiars per poder captar noves idees
Ens demanen ajuda des del Col.legi a tots els familiars como a voluntaris .
Preparem-nos per participar a inicis del proper curs!!!!

Resum Reunió Representats de l'AMPA, dijous 08/05/14

Ordre del dia

- Informació Escola
- Estat tema circulació
- Preparació Celebració Dia Pare Coll
- Renovació Junta
- Preparació tríptic i blog
- Avanços fi de curs
- E-mails i queixes rebudes

Temes tractats
Informació Projecte AIP
Els profesors Pere i Glòria ens presenten un nou Projecte per captar noves idees, de tot tipus i des de tots els àmbits (docents, alumnes i famílies). De les propostes sortirant els nous Projectes que s'aplicaran a nivell de la FEDAC.
Respecte als representants de les famílies, seria necessari que fossin persones diferents als representants de l'AMPA, persones amb idees de coses a fer i que les exposin sense embuts
A aquest apartat li dedicarem en aquest blog una entrada apart

Circulació
Ja s'ha fet entrada apart en el blog abans de la reunió
Es decideix fer des de la Junta un escrit d'agraiment a l'Ajuntament, recordant-li els temes pendents, sobretot la manca del pas de vianants a l'entrada, que és bàsica

Celebració Dia del Pare Coll
La bolleria es comprarà a l'empresa DoriDori a Mataró (15 caixes de bolleria variada).
Aigues, gots, i tovallons al Comerco. La compraran tres representants de l'AMPA.
Hi han 5 voluntaris per ser al col.legi el dia de la festa, i faltaran per confirmar si pot anar algun més.
Es recorda que després s'ha d'escombrar

Renovacio Junta - Departament Justícia
S'han de presentar encara els papers. Es va dir que s'ompliria però millor seria quedar una tarda els quatre de la Junta i enllestir-ho ja

Preparació Tríptic i Blog
Tríptic -  per error, no es va fer tal com estava previst, amb el que s'ha decidit fer un per donar-lo a final de curs on es faci resum de l'any
Blog - Es va actualitzant periòdicament, i van sortint les notícies
No tenim encara cap suro per posar les notícies del blog al pati. El lloc sí s'ha definit, i es farà alguna cosa per tenir un taulell d'anuncis

Preparació Festival Fi de Curs
Proper 14 de juny
S'ha de mirar preus de begudes i gelats, patates, pernil, regal senyoretes...
Aquest any no es compraran crispetes i es proposa fer cafes perquè va haver molta demanda l'any passat...
Acabarem de lligar el tema per whatsapp perquè no donarà temps a esperar a la propera reunió (juny)
Per la rifa s'han d'agafar cinc talonaris i si no es venen es guardaran
Es donaran com cada any 800€ als nens de sisè. Es donaran ja
Mares de 6è: s'encarregaran de les togues dels nens pel festival

Tema Documentació Ajuntament
Respecte a la subvenció rebuda al 2013 de l'Ajuntament.
Es demana la justificació dels ingressosi i despeses.
Es parla amb el banc per demanar document dels ingressos i rebuts de la donació dels nens de 6è
El col.legi farà certificat per les quotes entrades per l'auxiliar de conversa.
A partir d'ara es farà rebut i fotocòpia del taló o de la transferència para cada sortida de diners del banc

Altres/Mails
- Els dies 14 i 15 es faran a la biblioteca de l'institut per preparar els nostres fills pel dia de demà
- El 14 de maig la CCAPAC farà microtallers sobre xarxes socials
- El 15 de maig la CCAPAC farà la seva Assemblea ordinària d'Ampas
- Hi ha Xerrada informativa sobre la LOPD a l'escola Minerva de Calella, organitzada per totes les ampas de la zona. Ens interessa demanar informació per assistir-hi.

Previsió per propera reunió
- Portar concretat tot el de fi de curs.
- Carol portarà estat de comptes actualitzat per veure quina inversió es fa aquest any
- Es fa proposta de comprar més diccionaris però la direcció diu que mirara a veure quines necessitats tenen aquest any.
- Es comenta portar per part dels membres de l'AMPA propostes d'idees per activitats a posar en marxa pel curs vinent i programar un calendari per tornar-nos a activarLa propera reunió serà el proper dia 05/06/14

14 de maig 2014

14 i 15 de Maig - TALLER "Preparar amb els nostres fills el dia de demà" a las 19h a la Biblioteca de l'Institut

Des de l'AMPA volem fer-nos resó de la convocatòria d'aquest Taller per part de l'Ajuntament

Creiem que, com a pares, ens interessa estar preparats per poder ajudar els nostres fills quan ens toqui fer-ho

4 de maig 2014

Mesures pel trànsit implantades !!!

Després de veure les nul.les possibilitats d'aconseguir tancar de nou el carrer a les hores d'entrada i sortida, des de l'AMPA es van proposar mesures a l'ajuntament que s'han anat implantant:

- Nova senyalització més evident a la zona
-Baden a la porta per evitar que els cotxes passin a gran velocitat


- Renovació de la barana de la porta del Col·legi, en mal estat 


- Queden pendents d'implementar:
            - Pasos de vianants (camí escolar) als voltants de la zona d'entrada per fer encara més evident la                   preferència dels vianants sobre els cotxes
            - Reparació de les voreres (en mal estat a tota la zona) per evitar accidents donat el tràfic de moltes             persones en moments concrets

Des de l'AMPA seguim treballant per que se'ns tingui en compte